Svetový deň mlieka v školách

Cieľ:

Jeho cieľom je upozorniť na význam a pozitíva mliečneho programu a dôležitosť  konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Podporovať zdravé stravovacie návyky detí a zvýšenie povedomia o dôležitosti správnej výživy. Na slovenskej ale aj na svetovej úrovni.

 

O aktivite:

Svetový deň mlieka v školách zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. V súčasnosti Európska komisia významne podporuje konzumáciu mlieka svojím programom Školské mlieko. Program distribúcie mlieka v školách súvisí so základným cieľom Európskej únie vytvoriť zdravšiu a telesne zdatnejšiu Európu. Program mlieka v školách zaviedli viaceré krajiny po druhej svetovej vojne. Bolo potrebné podporiť výživu obyvateľstva aj zlepšiť rozvoj priemyslu súvisiaci s výrobou mlieka a mliečnych výrobkov. Nasledoval príklad z Francúzska, v ktorom "pohár mlieka v škole" presadil politik Pierre Mendes France v roku 1954. Od roku 1976 sa zaviedla a podporovala distribúcia mlieka v školách z výživových, pedagogických a ekonomických dôvodov. Európsky program distribúcie mlieka s názvom "Mlieko v školách" fungoval od roku 1994 až 2001. Od roku 2007 sa opäť začal reformovať program mliečnych desiat s cieľom podporiť konzumáciu nielen mlieka, ale aj  jogurtov, syrov a ďalších mliečnych výrobkov. Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku.

Späť