Vymaľovaný chodník 22.09.2023

Deti okrášlia okolie materskej školy kresbou kriedami na chodníky v blízkosti MŠ. Zažijeme kopec zábavy a spríjemnime si deň kreatívnou činnosťou.

 

Pomôcky:

 - kriedy, vlhčené utierky

 

Cieľ:

Cieľom aktivity je rozvíjať u detí výtvarný prejav a grafomotorické zručnosti, podporovať ich tvorivosť a sebavyjadrenie.

 

O aktivite:

Aktivita sa v našej aterskej škole pravidelne opakuje. Deti počas tejto aktivity získavajú skúsenosť s kresbou kriedou na chodník, precvičujú si pohybe dlane a prstov čím zddokonaľujú svoju grafomotoriku. Majú príležitosť slobodne sa prejaviť vo výtvarnom prejave s využitím svojej fantázie, ktorej rast pani učiteľky podporujú. Je to milá aktivita plná radosti zo zanechania odkazu našimi detičkami pre všetkých okoloidúcich.

 

Priebeh aktivity:

Pani učiteľky vyberú spolu s deťmi chodník v blízkosti materskej školy, ktorý okrášlia farebnými kresbami. V závere s deťmi diskutujú o obrázkoch, ktoré nakreslili. Postupne si poprezerajú všetky obrázky a dieťa, ktoré ich kreslilo vystvetlí, čo nakreslilo a často k tomu deti vymyslia aj nejaký príbeh.

 

 

Späť