"Adoptuj si kravičku" - súťaž

Slovenský mliekarenský zväz vyhlasuje súťaž pre prvý stupeň základných škôl a materské školy s názvom „Adoptuj si kravičku“.

Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom a ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. „Adoptuj si kravičku“ je zábavná a edukatívna školská súťaž.

Priebeh súťaže:
Škôlkárov bude každý mesiac čakať jedna tvorivá úloha.innocent Sledujte náš web a fotogalériu , aby ste videli priebeh úloh v triede predškolákov - Medvedíky, ale potrebujeme aj Vašu pomoc a to nasledovne :

Nazbierajme spolu potrebné množstvo EAN kódov preto Vás prosíme 

V priebehu týchto 10 dní nazbierajte potrebné množstvo kódov zo slovenských mliečnych výrobkov. Ktoré odovzdáte učiteľke. Každý slovenský mliečny výrobok má na obale značku v ovále, ktorá začína písmenami SK a potom nasleduje číslo. Zároveň má výrobok aj svoj EAN kód – číselný kód, ktorý tiež nájdete na obale. Oba tieto kódy je potrebné zadať do systému.

Zoznam výrobkov zapojených do projektu: viď nižšie

https://www.adoptujkravicku.sk/vyrobky-zapojene-do-projektu/

Ďakujeme 

Výhry: 
 Hlavnou cenou súťaže materských a základných škôl je:
a) pre materskú školu exteriérový hrací prvok v hodnote 3 000 eur,

1. Hlavnou a teda prvou cenou v súťaži Kolektívov je:
a) pre Kolektívy z materských škôl poukaz na nákup elektroniky podľa potrieb triedy v hodnote 1 000 eur.

2. Druhou cenou v súťaži Kolektívov je:
a) pre Kolektívy z materských škôl je podložka na cvičenie pre celý Kolektív,

3. Treťou cenou v súťaži Kolektívov je:
a) pre Kolektívy z materských škôl je koberec s motívom farmy na plochu triedy Kolektívu,

4. Štvrtou cenou v súťaži Kolektívov je:
a) pre Kolektívy z materských škôl je nezávadná fľaša na pitie pre celý Kolektív.

5. Piatou cenou v súťaži Kolektívov sú:
a) pre Kolektívy z materských škôl slovenské mliečne výrobky v hodnote 75 eur pre celý Kolektív.

Späť