Dôležitý oznam v platnosti

OZNAM

Na základe prechodu okresu do červenej fázy môžu 

   Vstúpiť do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ  iba osoby, ktoré majú prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2. 

 

   Ďalej vstúpiť do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ smie iba osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákaz vychádzania a ktorej nie je nariadená karanténa. Zároveň Vás chceme poprosiť, ak sa vo Vašej rodine (u osoby žijúcej v spoločnej domácnosti) vyskytol pozitívny prípad na COVID-19, na dieťa sa vzťahuje povinná karanténa, aby ste to nahlásili triednym učiteľkám alebo riaditeľke školy. Prosím dezimfikujte si pri vstupe ruky. 

Po ukončení karantény dieťa môže nastúpiť do MŠ iba s lekárskym potvrdením!

 

 

 

Späť