Rodičovské Združenie

Pozývame  rodičov  novoprijatých detí na rodičovské združenie , ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2022 o 15:30 hod. v triede č. 2. 

 

Späť