Rodičovské Združenie 08.09.2022 15:30

Pozývame  všetkých rodičov na plenárne rodičovské združenie , ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2022 o 15:30 hod. v triede č. 4. Po plenárnom zhromaždení sa rodičia presunú do svojich tried na rodičovské združenie s triednymi učiteľkami.

 

Späť