Zber jedlých olejov a tukov

Milí rodičia, naša škola patrí medzi tie, ktoré podporujú environmentálne projekty pri výchove a vzdelávaní.  Pred vchodom do budovy našej MŠ sa nachádza oranžová plastová nádoba, do ktorej môžete hádzať naplnené plastové fľaše jedlých olejov a tukov. Ďakujeme

Späť